Pagdating ng panahon album list Online chennai girls sex chat free

Rated 4.15/5 based on 661 customer reviews

Pahapyaw na Pagtinggin sa Kasaysayan ng Blog Kaya’t ngayon ay dumako naman tayo sa tunay ng introduksyon nitong pagsusuri. Mula sa pinaiksing web log, ang blog ay isang Online journal kung saan ang isang manggagamit (tinatawag din na blogger) ay malayang magsulat ng kahit anong ninanais niya tungkol sa mga bagay-bagay na nasakanyang mga alapaap ng karanasan. Kung titingnan sa pinaka konsepto ng blog, kung saan ang personal na pagmumuni-muni tungkol sa mga bagay-bagay na nangyayari sa kani-kanilang mundo, lalo na sa pulitika, si Samuel Pepys ng Inglatera ang masasabing unang “blogger.” Nauso ang pagsusulat sa diary nung ika-17 siglo kasabay ng pag-usbong ng literatura, murang papel, at pinataas na pagkakilanlan sa sarili (heightened self-awareness).

Si Samuel Pepys ang unang nagsulat na parang isang tipikal na blogger ngayon.

Kung gusto nila ng makakausap, gusto nila na doon at doon rin. Ang Internet Relay Chat (IRC) ay isang sistema kung saan ang mga manggagamit (user) ay makakapagkausap sa katakot-takot na iba pang manggagamit na naka-Online sa panahong din iyon.

Nahihiwalay sa iba’t ibang channels na nakabatay na rin sa interes mo at kung ano ang gusto mong pag-usapan. Dito nagiging interaktibo ang pakikipanayam ng paggamit sa Internet, at kadalasan, dito nagkakakilala ang mga taong hindi naman talaga magkakilala sa totoong buhay.

Sa kasalukuyan, nawawala na sa uso ang IRC, at dumadalas na ang paggamit sa Instant Messaging (IM). M, o kaya’t naglalaro ng mga Online na laro laban sa isa’t isa.

Kasabay ng pag-usbong ng kultura ng pag-text, ang IM ay naging isang mas mabilis na pakikipagtalastasan gamit ang mga salitang pasulat sa mga taong nakikilala natin sa totoong buhay.

Isang Pagsusuri ng Kultura ng Blog sa Kabataang Pilipinoni Celeni Kristine G.

Guinto INTRODUKSYONAng Kultura ng Teknolohiya sa Kabataan Ngayon Malaki ang ginagampanan ng teknolohiya sa paghabi ng kultura, lalo na sa kabataan.

Nabawasan na rin ang kanilang paggagala kung saan-saan at dumadalas ang pagkulong sa kwarto.

Tinawag ang mga ito bilang “personal publishing tools” dahil hindi na nangangailangan ng ispesyal na mga kaalaman para makagawa ng mga web logs.

Napadali na ang lahat, kaya’t ang isa pang katawagan sa mga blogging platforms na ito ay “push-button publishing tools.” Hanggang ngayon, malawakan ang mga gumagamit sa mga website na ito, at libu-libo ang gumagawa ng mga bagong account para sumama sa bandwagon ng mga merong blogs.

Hindi siguro akalain ni Tim Burners-Lee kung gaano kalaki ang kanyang magiging kontribusyon sa pandaigdigang lipunan noong naimbento niya ang World Wide Web.

Labingdalawang taon na ang nakakaraan at marami nang sistema ang napalaganap sa Internet, mga iba’t ibang nakakagawian ng mga kabataan ngayon.

Leave a Reply